Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
170 GESCHIEDEiriS
giet; maar vergeet het evenmin: Hij doet er ook
geen druppel te weinig in. Zooals ik u reeds
zeide, werden wij op allerlei wijze uitgemergeld
en de reden, waarom ons vaderland misschien
meer dan eenig ander, van de Fransche onder-
drukking geleden heeft, is hierin gelegen, dat
jNapoleon alhier tot zijn gouverneur een zekeren
Ie Brun aangesteld had, die oud en dommelig
was, en niet genoeg de wacht hield over zijne
onderhoorigen. Daardoor waren de burgemeesters
der steden geheel de baas, en handelden naar
goedvinden. Vooral Amsterdam had veel te lijden
van den wreeden de Celles, en 's Hage van de
Siassart, die ieder Napoleons in 't klem waren.
Napoleon zelf had ook de handen vol in Spanje.
Daar had hij zijn' broer Jozef koning gemaakt,
en zoo dikwijls als hij hem in Madrid liet bren-
gen, natuurlijk met sterk gewapende macht, joegen
de Spanjaarden, door de Engelschen ondersteund,
hem weêr weg. Ja, die Engelschen maakten het
hem dan al zeer lastig en hij was woedend op
hen. Het continentale stelsel, waarbij hij ver-
boden had aan alle staten van het vaste land van
Europa, om met Engeland handel te drijven,
deed aan dat land wel veel nadeel, maar toch
niet genoeg naar Napoleons zin. Had hij maar
een weg geweten, om ongemerkt over de zee te
komen! Maar daartoe zag hij geene kans! Bijna
geheel het vaste land van Europa bukte onder
zijn ijzeren scepter. Echter het uitgestrekte Kus-
land was nog geheel vrij. Eerst had de Fransche
keizer den ßussischen Czaar weten over te halen,
om zich naar zijn wil te schikken, onder den