Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 15
groote gebouwen, waarin mannen of vrouwen, die
van de wereld niets meer weten wilden, zichzelven
opsloten. 7Aj dachten daar den Heer beter te kun-
nen dienen. Hadden zij nu de zonde maar buiten
de deur van het klooster kunnen sluiten, dan zou-
den zij wel gelijk hebben gehad. Maar, ach! ook
in het klooster brachten zij een bedorven hart
mede, en zonder Gods Heiligen Geest konden zij
ook däär niet rein en gelukkig zijn. Winfried had
dan ook niet veel lust, om in het klooster te blij-
ven. De bijbel zegt: »Laat uw licht schij-
nen voor de menschendat wil zeggen: laat
de menschen hooren wat gy goeds weet, en
zien wat gij goeds doet. Onze monnik ging met
eenige andere godvreezende manneü mede, om de
heidensche Friezen op te zoeken, en ook zyn licht
voor hen te laten schijnen. Dat was zeker beter,
dan zich in een somber klooster op te sluiten; maar
het was e^n zeer gevaarlijk werk; want de Friezen
waren niet zeer geneigd, om naar de zendelingen
te hooren. Zij floegen elkander zoo gaarne dood,
en Winfried leerde hun, dat zij elkander moesten
liefhebben. Zij logen zoo gaarne, en hielden er
zooveel van, om zich dronken te maken; dit alles
werd hun door het Evangelie verboden. — Maar er
waren er toch, die zeer goed naar hem hoorden, en
die den Heere Jezus lief kregen. Deze werden dan ge-
doopt, en daarna Christenen genoemd, omdat zij
Christus liefhadden. Met veel zegen werkte Win-
fried, zoodat reeds vele Friezen Christenen geworden
waren. Hierom kreeg hij den naam van Bonifacius,
dat wil zeggen: weldoener. Ook in Duitschland
predikte hij het Evangelie. In Hessen had hij reeds
dikwijls gesproken; velen hadden er den Heere