Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEHLAKDS. 167
gct gclb afneincii/ bat söbcsatcii/ sDobatbcr^»
fcgeibcnc be lueeseu en oube ïtcben nioe^teii
naai' gui^ jenben. ï^anbcl niet Cniielanb
mocgten Ing nu in get gcgccï niet niece bjglien/
baar pa^te be blningcianb op. ïE'e (itngcï^
fcgen namen on^ intü^fcgen get ciianb ^aba
af; bat lua^ bc laatfle üc3itting/ bic luij gab«
ben; bu^ nu luaren üig atlc^ lilngt. Sin fom^
mige ganbcï^artiftcïen ïiet be r{ei5er jclf gan«
bel bjgben/ boor sgnc eigene rclfening/ 3aoal^
in fuifter/ tgee en tabaft. 4Siemanb mocgt bie
nu anberiö berftaopcn ban gij of jgnc jaaft«
gela^tigbcn. I^aarboor fleeg be p?ij|ö bejet
artiftelen bcrniatc/ bat armen/ nocg burger^ et
ban ftonben pjoeben. ü^aarbg ftclbc ^©apolcan
eenen gcbbjongen ftjijg^bien^t in. i?óór bien
tijb mocgt ieber foïbaat luorben/ bicbiiibe/ en
taic get niet Inilbe/ bfecfteguié. .©ubepaatbe
be jfjanfcge ftcijcr/ bat alle jongcïingcn 3011=
bet onbcrfcgcib bien^tpiidjtig taarcn. ȕ^it noemt
men bc conscriptie, éij tacet taeiy bat tegen»
taoorbig bed menfcgen et op tegen gebben/
om foïbaat te 3tjn; maat toen taa^ get nog
taat anber^. llDie foïbaat taerb/ nioci^t babe»
üjft gct ïanb uit met 3l5apoïeoni tjoepcn niebe.
boerbe gaaiSt aïlgb en oberaï oorlog/ en
bc bjcembe t?oepen moeiten aïtgb bóóraan.
^gne jfjanfcge foibaten fpaarbe gij 't incest.
taij alle jaren 30a beel jangclingen get
lanb uit 3agcn tjeftften/ ftonben tag er taeï
ba^t op reftenen/ bc meeaten ban gen nooit
taeber te 3ien. 45g ftunt u boorficlïcn/ goe
bcb?oefb bie ouber^ ban taarcn. €n taarcn