Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEELAKDS. 165
veel mogdijh te verdriikkcn cn geld af te persen,
ten voordede van FranJcrijJc.
Dit deed cclderlconing Lodewijh niet. Welivashij
ivat verkwistend. Dan ivoonde hij hier, dan daar;
tellcens liet hij sich een nieuw paleis houwen. Inde
stad Utrecht is er ooh nog één, dat hij heeft gesticht
en heicoond. liet mooie stadhuis in Amsterdam liet
hij eveneens tot een paleis inrichten: lusttuinen en
luitenplaatsen had hij veel. Haar toch zag h ij gaarne,
dat onze handel bloeide: en die handel ging zoo
achteruit. De Engelschen hadden ons, toen wij zulke
goede vrienden van Frankrijk waren, vele onzer
bezittingen in het buitenland afgenomen. Keizer
Napoleon had aan al zijne bevriende of onderwor-
pene landen verboden met Engeland handelte drij-
ven. En tüij hadden toen juist onzen grootsten han-
del op Engeland. Nu deden onze kooplieden maar
alsof zij het niet merkten, cn dreven toch handel
met dat land, en koning Lodewijk liet het oogluikend
toe. Dit merkte keizer Napoleon, en nu werden alle
Engelsche koopwaren verbrand, loaardoor de koop-
lieden groote schade leden, zooals gij denhen hint;
en de koning icerd ook niet vriendelijk door hem
behandeld. ïlij werd in het jaar 1810 afgezet. En
ons vaderland dan? — Het werd maar eenvoudig
hij Frankrijk ingelijfd. Napoleon zeide: „Dat land
is niets anders dan de aanslib vanFrankrijks rivie-
ren, het moet maar met Frankrijk vereenigd worden!"
Weg was onze nationaliteit! Wij ivaren geen volk
meer; ons hcele land was nu eene provincie van
Frankrijk geworden, en ivat dat zeggen wilde, zal
u de volgende les leeren.
O! icat hadden wij nu een berouw, dat tvij zoo,
H koste wat 'tivilde, vriendschap en bondgenootschap
met Frankrijk hadden aangegaan. Wat hadden die
Franschen ons eene schoone vrijheid gebracht!
Wel mocht de dichter Kemper hiervan zingen: