Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
16Ji GESOUIEDENIS
Hij ivas een schrander officier, soldaat in zijnhart,
tciens heersclimcht geene palen leende. In 1779 te
Ajaeeio, eene stad op het eiland Corsiha, geboren,
was hij opgehlommen van eenvoudig officier tot de
hoogste toaardigheden. Zijne soldaten beminden hem
zeer, daar hij 'hen zeer aan zich ivist te verbinden;
en dewijl nu toch, in dien tijd, te Parijs alles met
de wapenen gedwongen werd, had Napoleon den
meesien invloed. Wij gingen altijd aan de Fran"
schen vragen, hoe wij ons moesten gedragen; want
onze Nederlanders wisten toch met de vrijheid geen
raad, die zij zich bezorgd hadden. Daardoor fciva-
men ook wij onder invloed van den alleenheerscher.
Hij ried ons aan een Staatsbewind van 12 leden,
en toen het niet spoedig genoeg gebeurde, tverd de
regeering al weder door soldaten uiteengejaagd.
Napoleon werd in 1804 Tceizer der Fransehen.
Toen stelde hij hier eenen raadpensionaris aan,
met name Rutger Jan Schimmelpenninck, een man
die zeer verstandig was, en al zijn best deed, om
den verwarden toestand des lands te verbeteren. —
Maar ook zijn bestuur mocht niet lang duren. Nor-
poleon ried ons aan, om alsof het eene groote gunst
ware, van hem te verzoeken, dat hij ons zijnen
broeder Lodewijk tot een koning gaf; hetgeen ge-
schiedde in 1806.
Zietdaar dan ons vaderland een koninkrijk! Een
koninkrijk, Holland genaamd, naar de voornaamste
provincie; maar met een' Franschman als koning
aan het hoofd, en die nog wel lioomsch-Katholièk
was. Daarvoor hadden wij ons nu vrij gevochten
van Spanje! Maar de maat van ellende was nog
niet vol. Wat was het eigenlijk voor een koninkrijk?
Het mocht wel een wingewest van Frankrijkgenoemd,
worden. Telkens moesten wij soldaten leveren voor
de menigviddige oorlogen van keizer Napoleon, en
bij de troonsbeklimming van zijnen broeder Lodewijk,
had hij hem ingescherpt het Nederlandsche volk zoo-