Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEELAKDS. 163
oni den Stadhouder weg te jagen en alles in de ivar^
te brengen, moesten zij toch worden betaald. Zij
eischten dan ook niet minder dan 100 millioen gulden.
Daarbij hadden zij 25000 soldaten in ons land, om
hier de rust te bewaren, om te zorgen dat de Stad^
houder niet terugkwam, en dat wij die schoone vrij-
heid behielden Die 25000 soldaten moesten door
ons worden gevoed en gekleed. En wat nog het
ergste was, als zij dan netjes in het pak tvaren
gestoken en goed gevoed, dan werden zij weer terug-
geroepen, en er kwamen cr even zooveel weerom,
die er allerellendigst uitzagen. Die moesten dan
weer gekleed tvorden. Nu moet ik u zeggen, dat die
soldaten hier maar net deden, ivat zij wilden. Zij
liepen de winkels in, en namen wat zij goed vonden
weg, zonder er iets voor te betalen. Waar zij inge-
kwartierd waren, lieten zij zich goed traUeeren, en
zoo men hun, naar hun zin niet genoeg gaf, mis-
handelden zij de menschen op allerlei wijzen.
Intusschen was het bestuur al tvei'r veranderd.
De Nationale Vergadering had plaats gemaakt
voor eene Constituëerende. tvaarvan 5 personen de
voornaamsten waren, onder den titel van het Uit-
voerend Bewind. Ook deze vijf personen regeerden
niet lang. Zes maanden daarna werden zij door
soldaten verjaagd, en een Vertegenwoordigend lichaam
in hunne plaats aangesteld. G-ij ziet hieruit, dat ons
volk nu zelf niet wist, ivat het wilde. Maar zoo
gaat het altijd, als men Gods wet vergeet en zijn
Woord veracht, dan heeft men geene wijsheid, cn
gcenen vrede.
In Ihrankrijk ivas men dé vrijheid, gelijkheid en
broederschap moede geioorden. Vele rijken waren
cr arm bij getvorden, en vele armen rijk, en daarbij
waren duizenden menschen vermoord. Dddr hadden
zich drie mannen aan het hoofd des Bestuurs ge-
steld, onder den titel van Consuls. Van deze Con-
suls was zehere JSapoleon Buonapatic de eerste,
11*