Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
162 " GESCHIEDENIS
op eenen -wagen rondgereden, (die beteekende de god-
heid) en werd als godin geëerd. Ook hier werden
vrijheidsboomen opgericht op de markten der groote
steden, waarom groot en klein, hand aan hand, danste;
de grootste heeren, de deftigste mannen, zelfs predi-
kanten dansten met de smerige dronken vischwijven.
Ziet, dat was eerst gelijkheid!!
Zulke dingen gebeurden in ons Nederland in 1795,
maar het heette toen geen Nederland meer. Men
noemde het: Bataaf sehe gemeenebest.
Den 1 Maart 1796 werden de Provisioneele Verte-
genwoordigers vervangen door de Nationale vergadering,
die nu eerst recht goed regeeren zou, zooals het
heette; maar wier leden niets anders deden dan twisten
en kijven, ja zelfs zóó erg, dat liet niet veel scheelde,
of het liep op eene kloppartij uit.
Van Alphen zong met recht:
Wij schomdrx eed en pltcht, wij vielen van God af,
Vertraden de oeroón, die ons zijn goedheid gaf.
Ja, BCHOON baeitfhartigneid ons trok door ltefdeboeien,
En vrfde en vrijheid deed in onze tenten bloeien,
noo heeft ons zondig volk den stijven nek verhard,
En koos voor leven, dood; voor zegeningen, smart.
43ste LES.
mmm ilmwpSo
Zoo hadden dan de Fransche broeders ons de
Jcostelijke vrijheid gebracht! Wat het voor eene vrij-
heid was, hebt gij uit het hier vóór verhaalde reeds
Tcnnnen merken. Het tvas eigenlijk losbandigheid,
de oorsprong van vele andere ondeugden.
En de Franschcn hielden hier huis, dat beloof
ik u! Omdat ^ij ons zoo trouw geholpen hadden^