Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES TADEKLAXD
161
Een mensch wordt een leven van zwelgen, moorden
en stelen toch eenmaal zat. De Fransche generaal
Dumouriez rukte ons vaderland binnen. Weet gij wat
mij altijd nog verwonderd heeft, dat die vrije Fransclien
nog een generaal hadden; mij dunkt zij waren gelijk,
dus zij hadden allen generaals moeten zijn.
De goede Willem V, die eerst niet begreep dat
het op hem gemunt was, deed al het zijne, om de
Franschen te verjagen. Zijne beide zonen, Willem
George Frederik en Willem Frederik streden dapper.
Maar alles mocht niet baten. De Franschen leden
eerst wel eenige nederlaag, maar daarna waren zij
zoo voorspoedig, dat er geen tegenhouden aan was.
Zij kwamen in het land. De patriotten juichten; de
Prinsgezinden beefden; de Prins vertrok naar Enge-
land. Nu steeg de vreugde ten top! Nu zou het dan
eerst recht goed worden. Wij waren dan nu vaix
dat gehaatte vorstengeslacht, dat ons vaderland altijd
had onderdrukt, ontslagen! Hoort gij het, kinderen.'
Zóó dankbaar waren die kinderen der omwenteling
aan het geliefde stamhuis van Oranje, waaraan ons
vaderland, naast God alles te danken heeft. Er werd
nu eene geheel nieuwe staatsregeling ingesteld.
Voorloopig werd een bestuur gekozen, dat zich
noemde Provisioneele Vertegenwoordigers van het Neder-
landsche volk. Ziet gij, het volk regeerde eigenlijk,
maar daar nu al die menschen tegelijk niet regeeren
konden, werden er eenigen gekozen, die in de plaats
van het volk regeerden. »Door mij regeeren de ko-
ningen !" zegt de Heer in den Bijbel. Maar het volk
riep: »dat is niet waar, door mij"! — Wat hadden
ook die revolutionairen met den Bijbel te maken, dien
hadden zij al sedert lang op zijde gezet! Neen, zoo
als het in Frankrijk was, moest het wezen, daar
diende men de rede, of het menschelijk verstand, dit
was daar de God. En daar men nu de rede of het
verstand niet zien kan, had men er afteeldingen van
gemaakt, of werd eene iu het wit gekleede vrouw
11