Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBIiANDS. 159
ó^iaj^n. 'Ui€r(f aA^ ^y^aar^
enAc/^ A/e^ Ae/^ auc^. ^^^^^ teteie/ e^
e^er^ ^Aaam/e^oj et» ^^e/pe^e/en tetetc/ c^
■Atat^e aA een ^^an^ aA een aA een
ian^en. ^n aA Ae/^ e^/^ ^n (^entf Ae»
uia/^ a/
/e Aaie/- ie^^ uietc/
4Sste LES.
Yrijïitód, SdïJkheM m Broedersokap,
1795—1806.
In het jaar 1793 heeft Frankrijk aan de gansche
■wereld duidelijk laten zien, waartoe een volk komt,
dat God vergeet, en door zijne leidslieden geleerd
wordt geene andere macht te erkennen, dan die van
yijn eigen goedvinden. Daar werd in de hoofdstad
Parijs een schavot opgeslagen, en de goede vorst
Lodewijk XAl stierf er, onder beulshanden, even als
zijne echtgenoot, de koningin. De bedroefde koning,
die zich zeiven niet ééne misdaad bewust was, waar-
mede hij deze straf zou hebben verdiend, was in de
laatste dagen, die dezen moord voorafgingen, op al-
lerlei wijzen mishandeld, in den kerker gesloten,
van zijne vrouw en kinderen gescheiden; en zelfs op
het schavot werd het hem ontzegd, zijne koninklijke
stem te laten hooren; want toen hij, de tallooze
schare overziende, spreken wilde, liet men de trom
roeren, om zijne woorden onverstaanbaar te maken.