Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
154 " GESCHIEDENIS
kig; maar zij ging voort met vastberadenheid het
bestuur te voeren. — De hertog van Brunswijk
Wolfenbuttel was als Kapitein Generaal aangesteld,
om het oog te houden over het leger, en het Iq
den krijg tot een veldheer te zijn. Deze meende
het goed, en stond de Gouvernante getrouw bij.
Zóó stonden de zaken toen de vorstin in 1759
ziek werd, en hare ziekte zóó schielijk toenam,
dat zij reeds den 12 Januari van dat jaar kwam
te sterven. Dat zij op haar sterfbed geene wraak
in haar hart gevoelde jegens hen, die haar zoo
dikwijls en zoo grof beleedigd hadden, bewees
het afscheid, dat zij van hare kinderen nam,
welke zij vermaande God altijd te bidden, ook
vooral om goede gevoelens voor de ingezetenen
van den Staat. Tot den jongen Willem zeide zij
nog, op den hertog van Brunswijk wijzende: „Gij
zult in mij eene goede moeder verliezen, maar in
hem zult gij eenen vader vinden; volg zijn raad!"
Zóó stierf zij, en werd met haren dierbaren
echtgenoot voor eeuwig vereenigd.
i>oe jacljf jien jutj be »romen
Pen boob, ijier jonber scfiromen,
^etnoebigb legen gaan.
■^aor af be »reugb uan '1 fejen
Pen jonbaar moei fiegeuen,
paar nangi be »reugb bes djrtslens aan.