Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DBS TADEELANDS. 153
eenen gezant naar Frankrijk, om aan koning Lo-
dewijk XV te vragen, wat hij er van dacht. Gij
kunt wel begrijpen, dat deze zeide; „Gij moet u er
maar buiten houden, dan blijven wij goede vrien-
den!" De Engelsche schepen werden het lange
wachten moedo, en vertrokken weer, zonder sol-
daten. Hoe men dit in Engeland vond, kunt gij
begrijpen. Maar, misschien was het om den wille
der Gouvernante, die, zoo als ik u zeide, eene
Engelsche prinses was, of omdat zij het nu te druk
met den oorlog tegen Frankrijk hadden, — hoe
het zij, de Engelschen lieten het nog over zijn
kant gaan, en verklaarden ons den oorlog niet.
Nu werden onze Staten nog brutaler, en zij
stonden zelfs toe, dat de Amsterdamsche kooplie-
den krijgsbehoeften aan de Franschen verkochten,
om de Engelschen daarmede te bestrijden. Nu
ging het toch al te ver. De Engelsche regeering
beklaagde zich hierover bij de Staten. En de
Gouvernante? Ja, gij kunt denken, hoe die er
onder stond. Zij betoogde in den raad al het
onbillijke hiervan, en zeide tot de kooplieden van
Amsterdam: „Kunt gij, heeren van Amsterdam,
dit niet begrijpen?" En wat antwoordden zij? „Ja,
Mevrouw, wij kunnen dat wel begrijpen, maar wij
willen het niet begrijpen, en daar hebben wij onze
redenen voorl" — Kon het wel brutaler? Als
het er in de Staten-Generaal zoo toeging, kunt
gij gemakkelijk vatten, dat minder fatsoenlijke
menschen meer grove beleedigingen tegen haar
uitbraakten, en dat het gemeene volk zijne toe-
vlucht nam tot spotprenten en spotliederen. De
goede prinses Anna gevoelde zich zeer ongeluk-