Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 151-
3!n 3D" (eiJcn janrt men ben gdicftien
een lictj toe/ bat ift boor it .^al affcl^rfjbcn.
Uw zteaard zij ah van Gideon;
Uw wijsheid ah tan Salomon;
Uw huts, ah Obed-Edoms lot;
Uw hart, ah Daoids hart met Ood;
Uw zaad zij ah het zaad van Sent;
Uio da gen als Methuzalem.
<tOsto LES.
AMA, QOVYmnmAmTWi.
1751—1759.
Bij den dood van prins Willem IV was zijn
opvolger, dien wij weldra onder den naam van
Willem V zullen aantreffen, nog slechts drie ja-
ren oud. Daarom werd hij onder de voogdijschap
gesteld van zijne moeder, prinses Anna, die eene
Engelsche vorstin was. Zij zou het stadhouder-
schap {aanvaarden, onder den titel van Gouvernante,
hetgeen zoo veel zeggen wil als bestuurderesse.
Zij was eene uiterst bekwame vorstin, die wellicht
evenveel verstand van regeeren had, als haar echt-
genoot; maar, hoe minzaam zij ook in den omgang
was, toch had zij het gebrek van weinig menschen
tot hare raadslieden te maken, en alles zelve en
alleen te willen doen.
Dezelfde personen, die vroeger aan haren man
het leven zoo bitter gemaakt hadden, bemoeilijkten