Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEELANDS. 149
ren tierciftt. '^ij Ijab üij sijnc ïicUe inoEbcr
eene nobbjucgtige/ cn aan be tncnmaïigc ïjaa^
gefcljooï re jF?ancfier/ eene gelecrbc ayltocbing
genoten/ cn bcibe hiarcn niet tc bcrgccf^
taeep't. Hn 1747 baerb ï)ö tot ftabljoubcr bcr=
geben; eer^t in gcelanb/ baarna in lïottcrbara/
en einbeïgft boor aï be obcrigc getackten. ï©at
3nn ftaraftter betjof/ bit taai »"i.nsaanien
bergebing^gesinb. (öm maar een bodrbecïb te
noemen/ toen men gem fttaam bertclIcn/ bat
gg tot ftabgonber taa^ hergeben/ taa^ jijne
eerfte braag: „i|ecft mijne bergcffing ooft bloeb
geftogt"? €n toen men gem bcse bjaag ont^
ftennenb beanttaoorbbc/ seibc gg: „«èabjijgc^
ïoofb. ï}ij roept mij/ en l^ij jal mij onber^
flennen: mgne bjienben snïïcn mij gcïpen boot
gunnen vaab/ enïiïïcbjabeïicbcnboorgungcbeb"!
Sa be bergcffing ban ben taa^ be nioeb
tacbcrgcftecrb/ offcgoon nog niet be obcrtainning.
J|ct ftcrfte ^Jpergcn op gooni biel ben bganb in
ganbcn; maar gct gab gcjn bcci gcfto^t. cCot
giertoe fttaamcn bc jf?anfcgcn. bcp?oefben
nog eenen aanbal op jpBaa^tjicgt/ maartebcr^
geefS; cn toen nu be fteijer ban ßu^tanb bjcigbe
3icg met ben oorlog in te laten/tacrb be jlF?an^
fcge ftoniug bang/ en bc vrede te Aken fttaam
tot ^anb in 1748; bejc maaftte nu ecu cinbc
aan ben (öoötenrgftfcgen fucce^fic-oorlog.
goo taa^ bc oorlog ten cinbc. '^ct ^Seber^
lanbfcge bolft/ altijb 300 innig aan (Oranje ber^
ftnocgt/ gab be begeerte sijn^ garten gerftjcgen.
€cn telg uit get geïicfbe ftamgui^ beftlccbbc
be ftabgouberlijfte taaarbiggcib; maar bc aan»