Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 GESCHIEDENIS
guiijeÏDfic 40Ebccïauöen aan öcn iicisec ficöaor^
hen/ cn taij niet gaarne ten jfjanfdjen ftiining
tot nabuur ïjafabcn. ïïeiser ïtarel VI ftierf in
1740, en al babeïijft taareu berfdjeibene borflen
er op uit/ om aan syne bocöter een gebeeïte
garer besittingen te ontnemen. i'ioning
ban ^juifeni ontnam j^aar eene gegeelc pjo^
bincie/ ^^ilesie geïjeeten. ^e fioning ban 5r?anfi^
rijft/ liobehnjfi XV, tailbe '25eïgic luel gebben.
i)5at nu? ^e fieiserin b^oeg om gulp.
lang b?aïen/ (taant tay gabben geen grooten
lu^t in ben oorlog meer/ en get ontb^aft on^
oofi aan befttaamelgeneraaï?/) jonb onje .^taat
20,000 man eneencgelbelijlieonberfteuningaan
^5aria (Cgerefia. ^e boning ban jf^anfirgfi/
ban taien ift u baar fp?aft/ nam on^ bit jeer
fttaaïöfi/ cn biel nu in be ^paanfcge J^eber-
ïanben. 3;a/ gij taa? 500 boojfpoebig in 3öne
beroberingen/ bat binnen ben tyb bun eene
maanb/ gegeel ^taat?blaanberen in jijne margt
taaé.
Pc noob taa^ g?oot/ en gulp ontbjaft. ©ooral
taerb er begoefte geboelb aan een fiefitaaam
oppcrgoofb, ï^et bolfi begon aitaeer ae roepen
om get gui^ ban «Oranje/ bat 300 bißtaijl^ ge=
golpen gab/ al^ be noob op get googftc taa^/
of lieber/ boor gettaelft get (i3ob begaagb gab
oné be berlogfing te fegenften. (De afftamme==
ïingcn ban JSapfau en Oranje taarcn in
ïanb. ^aar regccrbc bie ïDilïeni/ ban taien ift
u aan get einbe ber borigc ïe^ fp?aft/ bic aegt
tacften na ben boob jijn^ baber? geboren taerb.
■^^ic gab toen ben ouberbom ban 3'6ja=