Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 13
is verbonden door een gekronkeld kanaal, dat wij de
Dnisnsgracht noemen. Dit kanaal is waarschijnlijk door
Drusus gegraven, die ook een romeinsch veldheer was.
Eer de Eomeinen hier kwamen, waren er geene gebaande
wegen, ieder zocht zich den weg zelf te banen; ook die
hebben de veroveraars aan onze voorouders leereu aan-
leggen.
Gij moet echter volstrekt niet denken, dat de Bata-
vieren altijd even vriendelijk jegens de Romeinen waren.
Deze laatsten waren dikwijls wreed, en onderdrukten de
overwonnen volken. Dikwijls moesten niet alleen jonge-
lingen , maar zelfs oude lieden mede ten oorlog trekken.
Dit beviel den Batavieren en Friezen zeer slecht, en dan
maakten zij oproer en wilden niet langer met de Ro-
meinen te doen hebben. In het jaar 69 na onze jaar-
telling, riep zekere Batavier, Claudius Civilis, zijne
landgenooten in een heilig bosch te zamen. Hij herin-
nerde hun met warme' taal de vele verdrukkingen, die
zij van hunne overwinnaars te verduren hadden; hoe
hunne jongelingen in den oorlog werden doodgeschoten;
hoe hunne beste goederen naar Rome werden gebracht;
hoe hunne vrijheid geheel verloren ging, en zij voortaan
slaven der Romeinen wezen zouden. Alle mannen, die
daar tegenwoordig waren, en wier hoofd door het zoo
bedwelmende gerstenbier reeds verhit was, zwoeren zich
te zullen wreken. Groote hoopen volks, door vrouwen
en moeders aangemoedigd en vergezeld, liepen te wapen.
De worsteling tusschen hen en de Romeinen was hevig,
maar eindigde toch hiermede, dat de Batavieren weder