Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
146 " GESCHIEDENIS
De Heer, die, als de trottwe Herder der
schapen, weet wat ieder deel zijner kudde
behoeft, achtte het noodig ons vaderland te
kastijden. hu deed dit door stormen en wa-
tervloeden, die op verscheidene plaatsen veel
schade aanrichtten; veepest, die duizenden run-
deren WEGRAAPTE; boosaardige koortsen, die
zooveel slachtoffers eischten, dat in het jaar
1727 alleen in de stad amsterdam in ééne
week bij db 700 sienschen stierven. VÓÓR ik
u nu nog van meerdere oorlogen ga verhalen,
moet ik nog eene treurige gebeurtenis vertel-
len, die in het jaar 1711, op den 14 JuLI,
plaats gevonden heeft.
Prins Jan Willem Friso, de neef en erf-
genaam van Willem III, over wien ik u reeds
sprak aan het begin dezer les, was ondertus-
schen 23 jaar oud geworden. HiJ was een
godvreezend en dapper man, die door zijn volk
uitermate werd bemind. deze vorst liet zich
in 1711, op den 14 Juli, aan den moerdijk
met eene pont overzetten. het stormde hevig,
en om voor den regen beveiligd te zijn, had
hij zich in zijn rijtuig gezet, dat ook in de
pont stond. Dit was juist zijn ongeluk; want
toen men reeds bijna den oever bereikt had,
■wierp een rukwind het rijtuig omver, en dit
viel in het water. wel werden nu alle mo-
gelijke pogingen aangewend, om den Prins tb
bedden; maar het was alles te vergeefs. Men
hoorde nog ééne kreet: „heere! ontferm u
over jiij, want wij vergaanI" Dit was het
i.aatste -woord van Friso. Hij was in de diepte