Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBliANDS. 145
bbide zijden werben groote veeovehingen ge-
maakt. Ik zou tr kunnen spreken van het gk-
vec^Ï bij EkEREN in 1703, van be slagen bij
KaMELIES in 1706, bij OüBESAARDEN in 1708,
van malplaquet in 1709, waar be NeBERLANDSOHE
moeb zich buidelijk openbaarde, jiaar ook het
Nederlanbsch bloeb rudïschoots vloeide. In
1712 hadden de EnGELSCHEN, onder hunnen veld-
heer Marlbourough, bijna Parijs ingenomen,
en dus Lodewijk XIV geheel overwonnen; maar
beze had in 't geheim sommige Engelsche par-
lementsleden op zijne zijde weten te krijgen.
Marlbourough kreeg bevel om terug te trek-
ken, en de Vrede van Utrecht kwam in 1713
tot stand. Twee jaren later moest be Fransche
Veroveraar, bie zooveel onrust gestookt hab,
toor den grooten veROVERAAR bukken, bie alles
overweldigt; ik bedoel de onomkoopbare dood.
Hij stierp in ben ouderdom van 77 jaren, onber
be hevigste pijnen.
En hoe zag het er nu in ons vaderland
uit? Hoe was die Staat, zoo groot geworden
boor den strijd om de vrijheid van geweten,
gesteld? Ja, kinderen! het spijt mij, maar ik
moet 't U zeggen, hij was niet veel vooruitge-
gaan. Waarachtige godsvrucht werd maar al
te weinig gevonden. wel werden de uiter-
lijke vormen in acht genomen; wel werden
vast- en bededagen gehouden, en zag men
nauwlettend toe op de zuivere prediking van
het Evangelie; maar een gelooe, boor de liefde
werkende, ekn christendom in daden en kracht
werd allengs bchaar^cher gevonden.
10