Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
144 " GESCHIEDENIS
dood van den bekwamkn en godvueezenden willem
III; en dat wel in eenen tijd, waarin men waar-
lijk wel behoeï'te had aan een krachtia bestuur,
om den wille van den Spaanschen successie-krijg,
waarvan ik u reeds sprak.
Had Willem een' zoon gehad, dan zou men
voorzeker zijne nagedachtenis db schande niet
aangedaan hebben, dien nikt tot stadhouder tb
benoemen; maar Willem was kinderloos overle-
den. Wel had hij Johan Willem Frizo, den der-
tienjauigen stadhouder van Friesland en Gro-
ningen, als zijn naaste blordverwant, tot erf-
genaam benoemd, en daardoor eenen wenk aan de
Staten gegeven, om hem in zijne plaats aan te
stellen; maar deze vonden het beter voor-
alsnog den Staat stadhouderloos te laten,
hoewel ik moet toegeven, dat er onder de Sta-
ten Generaal eenigen waren, die liever van de
heersciiappij eens stadhouders wilden ontslagen
zijn, zoo kan ik toch, in dit geval, het niet
misprijzen, dat zij het bestuur des lands, ix
zulk een' kommervollen tijd, niet aan een 13-ja-
rig kind wilden toevertrouwen. VoORAL moet gij
niet vergeten, dat ons vaderland toen bekwame
staatslieden had, zoo als: IIeinsius, FaGEL, v. d.
Bussen en Slingeland, die de leerlingen van
Willem III waren in de staatkunde. Deze man-
nen had hij ook met zijne plannen en inzichten,
aangaande Lodewijk XIV en den successie-oorlog
bekend gemaakt. ZiJ waren dus 't best in sta.vt
de plannen van den overleden stadhouder uit
te voeren.
De oorlog werd dan met kracht getoerd. Aan