Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES TADEELAKD3. 143
loor echter den moed niet. Spoedig wist hij
een verbond te bewerken, de groote Alliantie
genaamd, waarbij Oostenrijk, Engeland, Prui-
sen, het Duitsche rijk, Portugal en Savoie zich
verbonden, om den overweldiger met vereenigde
kracht te bestrijden.
Deze oorlog, die in 1702 begon en in 1713
eindigde, wordt gewoonlijk Spaansche successie-
oorlog genoemd. Successie wil zeggen, opvolging.
De dappere en vrome Willem III beleefde
dien echter niet meer. Hij had al de plannen
voor den oorlog reeds gemaakt, en aan zijne
staatslieden medegedeeld, toen hij ongelukkig
kwam te sterven. Hij was den i Maart van
het jaar 1702 op de jacht gegaan. Zijn paard
struikelde over eenen molshoop, en de vorst be-
zeerde zich dermate, dat hy reeds den 19 Maart
aan de gevolgen overleed. Zonder een bijzon-
der sterfbed te hebben, stierf hij, zooals hij
geleefd had, bedaard en kalm, in stil geloof
en vast vertrouwen op Gods beloften.
LES.
l^mtU MUhmilnM
1702—174:7.
Gij kunt u voorstellen welk eene groote
droefheid in 0n3 vaderland heeusghte bij den