Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
142 GESCHIEDEÏfiS
hij voor de toenemende macht van Frankrijk be-
ducht was, had hij met vele vorsten van Eu-
ropa een verdrag aangegaan, dat zij Spanje te
zamen zouden deelen, en ook Lodewijk had zich
met eene groote som gelds laten tevreden
stellen; maar wat doet hij?
Toen de zwakke vorst Karei II op zijn sterf-
bed lag, begaf hij zich schielijk daarheen. Hij
las hem een papier voor, waarin geschreven
stond, dat Lodewijks kleinzoon Filips den
Spaanschen troon zou erven, en vroeg, of hij
dat goed vond. Jvarel vond gewoonlijk alles
goed, wat men hem zeide of aanried, omdat hij
verstand noch lust had, er over na te denken.
Na vooral had hij heel wat anders te doen,
daar hij gereed stond weldra voor den eemvi-
gen RechLer te verschijnen; genoeg, hij vond
het goed, en bekrachtigde het geschrevene.
Pas was nu de Spaansche koning een lijk,-
of daar komt Lodewijk met de erflating, die hij
op zulk eene sluwe en onbillijke wijs gekregen
had, voor den dag, en verklaarde zijn kleinzoon,
onder den naam van Filips V, tot koning van
Spanje. — Nu was al de voorzichtigheid toch
te vergeefs gev/eest. Velen sloeg de schrik
om 't liart, en onzen Staten niet het minst, daar
Lodewijk nu ook weder om de Zuidelijke Ne-
derlanden kwam vragen, die hem, zoo meende
hij, als Spaansche bezitting ook toekwamen.
En dat vragen ging met vuurmonden, die nog
al eens krachtig spreken kunneii. Willem ver-