Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 141-
land, en nu behoefden de Staten ook niet bang
te zijn, dat de Prins te veel macht zou krijgen,
want liij was best in staat hen onder de oogen
te zien. Lodewijk XIV begon dit te onder-
vinden. Eerst had hij veel voordeel in den krijg
gehad, maar Willem bracht hem zooveel nadeel
toe, vooral door het verbranden zijner schepen,
zoodat hij onvermogend werd ter zee, dat hij
maar weder vrede maakte in 1697. Deze vrede
wordt de vrede van Rijswijk genoemd naar den
naam der plaats, waar hij geteekend werd.
Weinig menschen zijn er, die onzen grooten
Willem III in voorzichtigheid en scherpzinnig-
heid in het voorzien van eens anders bedoelin-
gen, hebben geëvenaard. Hij en Lodewijk XIV
waren juist aan elkander gewaagd. De jongens
zouden zeggen: zij konden elkander aan. Met
achterdochtige blikken bespiedde Willem den
Franschen koning, of hy nu den vrede zoude
bewaren, bf dat hij nieuwe aanleiding tot den
oorlog zoeken zou.
Die aanleiding was al weder niet ver te zoe-
ken. De Spaansche koning, die in dien tijd
regeerde, heette Karei II. Hij had geene kin-
deren, en was een onbeduidend vorst, die zwak
genoemd kon worden naar lichaam en geest.
Lodewijk XIV, die met eene dochter van den
Spaanschen koning Filips IV was gehuwd ge-
weest, sloeg hegeerige blikken op dit schoone
Spaansche grondgebied, dat zoo na aan Frank-
rijk grensde. Daar "Willem III dit begreep, en