Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 OESCUIKDENIS
«
De storm mag bnlikren ea blazen,
Een dolle orkaan afgrijslijk razen.
De zee verbolgen zich verheffen naast *t gestarot.
Wij vreezen leed noch last, hoe *t water bruischt cn barnt.
Terwijl we in nood niet Jezus vareu;
Zijn mond bestraft nog wind cn baren.
Zyn volk, met Hem gescheept, verdedigd door zijn hand.
Bewaakt van 't aUicud Oog raakt hier of daar aan land.
3rste LES.
WILLER1 III EN LODEWIJK XIV,
Na den vrede van Nyinegen, zooals ik u
verteld heb, tusschen onzen Staat en Frankryk
gesloten, was Lodewijk XIV niet voldaan. Hij
liet niets onbeproefd, om al weder in het bezit
van eenig'O plaatsen te komen, hoewel hij, bij
het teekenen van den vrede, beloofd had geene
aanspraak meer te maken, op Hetgeen hem niet
wettig toekwam. Onze Staten hadden dit een
en ander maar aangezien, zonder er zich al te
veel tegen te verzetten; aan den éénen kant,
omdat zij bang waren voor de groote uitgaven,
die de oorlog eischte, en aan den anderen kant,
daar zij ook bevreesd waren voor de toenemende
macht van den Stadhouder, die in oorlog altyd
grooter werd, dan in vrede. Gij moet bedenken,
dat de anti-stadhouderlijke partij van vroeger
nog niet was uitgestorven.
Nu echter Willem III koning van Engeland
was, hadden wij eenen krachtigen steun in dat