Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 139-
terclocJdige Mikken gade, en toen hij nu al schaamte-
loozer werd in het onderdrukken der Protestanten,
werd het hun eindelijk ie erg, en besloten zij zic/i
van zulk eenen koning ie ontdoen.
I)e roem van den dapperen schoonzoon van dien
goddeloozen koning Jakobus, ik bedoel U iUem was
ook al naar Engeland overgewaaid. Men kende er
zijne warme liefde voor de zaak aer hercorw-ing. en
zijnen grooten moed in den strijd tot bescherming der
verdrukten. Men riep hem te hulp om Jakobus te
verjagen en het Engelsche volk vrij te maken van de
heerschappij der .Hoomsche kerk. Het kostte deu Prins
eerst wel eenen moeilijken strvjd, in zijn binnenste,
eer hij er over heen kon, om den oorlog tegen zijnen
schoonvader ie beginnen. Maar hij vergat zich zeiven
voor de zaak der vrijheid van geweten, in Itiöö,
den 29 October, .'dak hij met eene vloot van 5U oor-
logschepen en 350 iransportvaarimgen naar Engeland
over, en landde te Torbay, nadat hij IV dagen lang,
door grooten slorm beloopen, op zee had rond gezwalkt.
Koning Jakobus icas buiten zich zeiven van schrik,
toen hij dit hoorde. Eerst verdedigde hij zich nog,
zoo goed hij kon, maar alles viel hem af, en weldra
stond Willem \\\, zegevierend, binnen Londen, en werd
er met zijne vrouw tot koning en koningin van Enge-
land gekroond, in 1689.
Jakobus rluchiie naar zijnen vriend Lodewijk XIV,
en werd daar gastvrij ontvangen, zooals gij wel den-
ken kunt; maar het doel was toch gemist. Frankrijk
VMS een machtig bondgenoot kwi^t, en Nederland
had dien gewonnen, en de Roomsehe kerk moest nu
haar plan opgeven, om zich i7i, Engeland en Nederland
ooit weder te vestigen.