Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
138 " GESCHIEDENIS
meenten nanzienlijJc uitgelreid, die hi vele steden van
ons vaderland nog heden hesiaan, en loelhe reeds
vroeger door hunne land- en geloofsgcnooten gevormd
ioaren.
Ook in Engeland waren de zaken veranderd, het
rolk was er nog wel Prolestanlsch, maar de koning
die toen leefde, Jakolus II, en zijn voorganger, Karei
II, xcaren tot de Eoornsche kerk teruggekeerd, en vooral
de eerstgenoemde wilde, met krachtige hand, geheel
zijn ffehied weder aan den Paus onderworpen maken.
Hierdoor was Jakobus II nu ook een groot vriend
van Lodewijk XIV. Beiden hadden eenerlei bedoeling.
Be Paus was recht in zijn schik, dat hij zijn verlor en
invloed wederkrijgen zou, en had die beide vorsten
in last gegeven, indien zij in hnn eigen land de ket-
terij hadden uitgeroeid, dan die in Nederland ten
onder te brengen. Eéne zaak bestond er, waarover
de koning Jakobvs niet geheel gerust was, en die
zijn plan wel eens kon doen mislukken.
Zijne dochter, Maria, was de vrovw van onzen stad-
houder Willem III, en deze moest hem opvolgen. Zij
was eene uitstekende vrouw, ten hoogste zachtmoedig
en godvreezend, en wanneer zij den Engelschen troon
heklom. dan kon Jakobus wel begrijpen, dat de Room-
sche godsdienst er niet veel bij winti rn zou. Daarom
had hij eene list bedacht. Hij gaf op eenmaal voor,
dat hem een zoon geboren loas, en benoemde dien met
een tot zijnen opvolger. Maar het was niet zoo, als
hij zeide. Er was wel een klein kindje in het paleis,
maar het was niet van Jakobus II; het was een kind
van 'andere menschen, dat hij hun had af gekocht. De
Engelschen begrepen van een en ander het rechte nog
niet, maar zij sloegen koning Jakobus toch met ach-