Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
12 GESCHIEDENIS
onder den dapperen generaal Julius Caesar, naar deze
streken. De Batavieren vochten zeer dapper tegen hen,
maar konden het tegen hen niet uithouden, en toen
Caesar daarbij merkte, dat hier niet veel te halen was,
stelde hij hun voor, een verbond met de Romeinen te
sluiten." Dit deden zij, en zij hebben er voordeel bg
gehad. Zij moesten nu beloven, dat zij alle jaren eenige
jongelingen zouden leveren, om als soldaat in de Romein-
sche legers te dienen. Ook de dappere Friezen werden
door Caesar overwonnen, en genoodzaakt tot het leveren
van ossenhuiden. Ossenhuiden? Gingen de Romeinen
dan in ossenhuiden gekleed? Neen, vriendjes! dat lijkt
er niet naar. Zij waren gekleed met ijzeren helmen, har-
nassen en allerlei mooie kleederen. Maar zij hadden
groote schilden, om daarmede de pijlen der vijanden op
te vangen, en deze werden met leder overtrokken. Hier-
voor gebruikten zij ossenhuiden.
Deze Romeinen hadden medelijden met de onwetende
en onbeschaafde Batavieren, en leerden hun vele nuttige
zaken. Zij legden hier dijken aan, om de overstroomin-
gen der rivieren tegen te gaan. Vóór dien tijd woonden
de Batavieren op heuvels, die zij terpen noemden, waar-
van ons woord dorp afstamt. Ook leerden zij hun vele
nuttige werktuigen kennen, die hun bij den landbouw
zeer te stade kwamen. Scholen begonnen langzamerhand
te ontstaan, maar niet zulke, als wij hebben; het waren
scholen, waar men in den krijgshandel werd onderwezen.
Als gij op onze landkaart den Rijn bij Arnhem opzoekt,
dan ziet gij, dat deze rivier met den Gelderschen IJsel