Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
UES TABEELAND S. 137
36sto LES.
WILLEM III, KONINC VAN ENGELAND.
1688.
Na den vrede van Nijmegen was de rust weder-
geleerd in ons afgemarteld Nederland. De Franschc
veroveraar had zijne plannen tot uitroeiing der hctters,
in ons vaderland niet kunnen ten uitvoer brengen, hij
zou het nu in zijn eiyen land beproeven. Daardoor
ontstond voor de Proledanten, in Frankrijk, die daar
Hugenoten genoemd werden, eene her/ige vervolging.
Vroeger waren de Protestanten er rustig geweest, na-
dat een Hwjenootseh vorst, die echter later Roomsch
werd (hij heette Hendrik IV), op den Franschen troon
gekomen was. Leze vorst had te Nantes een edikt
uitgevaardigd, dat is eene toelating, waarhij aan alle
Protestanten in het geheele rijk, vrijheid van godidienst
werd verleend; maar Lodewijk XIV verklaarde deze
vergunning voor opgeheoen. Wat zouden nu die Fr an-
sehe Protestanten beginnen? Zich verzetten, — daar
was geen denken aan! — Zij namen de vlucht, zoo spoe-
dig zij konden en begaven zich naar zulke landen,
waar men het Pausdom reeds had vaarwel gezegd. In
ons vaderland werden er duizenden met open armen
ontvangen. Deze menschen, waaronder vele aanzienlij-
ken, en ook vele kunstenaars en bekioame werklieden
waren, hebben aan ons land eenen grooten zegen ge-
bracht, en hun eigen vaderland werd, door hun vertrek,
van een deel zijner beste en rijkste inwoners beroofd.—
Door deze Fr ansehe vluchtelingen zijn die Fr ansehe ge'