Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
136 GESCniEDENIS
kelijk niet in ons voordeel; maar wel in het hunne
te zijn, want door den sterken vorst konden zij, nu
eerst recht gemakkelijk, over de bevrozen vloeden bin-
nentrekken. Maar de lieer hoorde het gebed Zijner
om hulp roepende kinderen. Op eenmaal keerde het
weder om, en een schielijk opkomende dooi noodzaakte
den Fran^chen generaal, Luxemburg, met zijne soldaten
af te trokken. Dezen waren daarover zoo verstoord,
dat zij in den terugtocht alles uitmoordden. De beide
steden Bodegraven en Zwammerdam moesten het ge-
ducht ontgelden.
Ter zee behaalden de onzen schoone overwinningen,
onder den dapperen de Ruyter, Tromp, de Evertsen en
anderen.
In 1674 maakten de Engelschen vrede met ons, en
vier jaren daarna, ook de Franschen. Deze laatste
vrede werd te Nijmegen, op den 14 Augustus 1678,
gesloten, en daarnaar Vrede tan 'Nijmtqen genoemd. —
Prins Willem III had zich getoond de hefde des volks,
en zijne doorluchte voorvaderen waard te zijn. Zelfs
de vijand getuigde van hem: »Hij voert bevel als
een oud veldheer, en hij waagt zijn leven als een jong
soldaat". Wel past op hem het vers van Da Costa:
"Een Willem is 't op nieuw, een Willem van Oranje:
Voor tüien de dioing'landij, geWjk het oproer heeft.
- Die Frankrijlc siddren deed, gelijk zijn Vad'ren Spanje.
En 't waggelend Euroop zijn evenmclit hergeeft.