Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 135-
Nu liepen zij met geweld de deur open; stormden do
triippen op; vonden de beide- broeders, en sleurden
hen vr.n de trappen, en langs de straten. Onderweg
mishandelden zij hen zóódanig, dat zij te midden dier
folteringen stierven. Deze daad van het Haagsche volk
is afschuwelijk. Nooit heeft het volk recht, zich in
de plaats der overheid te stellen, om de misdaad te
straffen; en het was hier nog volstrekt niet bewezen,
dut de broeders schuldig waren, aan hetgeen men hun
ten laste legde. Maar zoo gaat het, wanneer de
hartstochten aan het gisten raken, en niet door de
vreeze Gods worden ten onder gehouden!
Merkwaardig is nog in dat jaar de belegering van
Groningen, door den Bisschop van Munster, van wier^
wij straks reeds spraken. De burgerij, die de krijgs-
macht getrouw ter zijde stond, hield de verdediging
vol, totdit de vijand het moede werd en aftrok,
(28 Aug.)
Nu de Prins aan het hoofd van ons leger stond,
toonde hij welk eenen moed en welke bekwaam-
heden hij bezat. Hij zocht eerst den vijand uit
onze gewesten te verdringen, en daarom begaf hij
zich met zijn leger naar het zuiden, cn belegerde
Charleroi.
Dit was bet begin zijner wapenfeiten, die bijzonder
van God gezegend werden. Echter, vooralsnog
zag het er droevig uit. De Bisschop van Munster,
die Groningen had moeten verlaten, had de sterke
vesting Koevorden nog in zijne macht. Deze werd
hem in één uur tijds ontnomen; en toen de vijand
zich weder in het bezit dezer plaats wilde stellen, en
daartoe een grooten dijk had opgeworpen, waarop
wel 60 kanonnen stonden, werd op eenmaal deze dijk
door de golven weggespoeld, en moesten zij met een
verlies van 1400 man, die verdronken waren, den af-
tocht blazen.
Het Land was onder water gezet, om de Franschen
op deze wijze te verjagen; echter dit scheen aanvan^