Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ISéi GESCHIEDE IS' TS
halten. Velen verzenden hunne vrouwen en kinderen
met hun besten schat naar andere landen; velen be-
groeven hunne kostbaarheden in kelders, putten en
hoven." — Het ongelukkige volk riep onophoudelijk
de verheffing van den 22jarigen Prins, Willem
ni. Hunne stem vond echter geen werklank bij
de hoogste Macht in den Staat. De schuld daarvan
gaven zij aan Jan de Witt. Die had, zoo zeide
men, het land voor de Franschen opengezet, die had
den Prms altijd gehaat; dio was de oorzaak van alle
ellende!
Den Juli van dit ongelukkige jaar 1672 werd
dan eindelijk, omdat de Staten ten emde raad wa-
ren, het Bemoig Edikt (zoo heette men het besluit
w^aarbij het stadhouderschap was afgeschaft) voor
vernietigd verklaard, en den Prins verzocht, zich, als
Kapitein Generaal, aan het hoofd van het leger te
stellen.
De broeder van Jan de W^itt, Cornelis genaamd,
stond er wel voor bekend, dat hij den Piins niet
bijzonder genegen was. Nu werd hij door zekeren
chirurgijn, Tigchelaar, beschuldigd van aan eenen
moordaanslag tegen den Prins te hebben deel ge-
nomen. Hij werd voor de rechtbank gedaagd, maar
men kon niets uit hem krijgen, ook niet toen men
hem 4 uren achteréén op de pijnbank uitstrekte.
Evenwel werd hij schuldig verklaard, van zijn post
ontzet, en uit het land gebannen. Dit vonnis was
waarhjk erg genoeg; maar toch was het onstuimige
volk niet tevreden. . Zij hadden onderling den dood
der beide gebroeders gezv.'oren. Zij wisten door eene
list Jan de Witt bij zijn' broeder te krijgen, welke
in de Gevangenpoort, in den Haag, opgesloten zat,
en er juist ziek te hed lag. Cornelis verzocht bem,
hem iets uit den Bijbel voor te lezen, hetgeen hij
gaarne deed. Ondertusschen verzamelde zich het woeste
ge})eiipel voor de deur der gevangenis. Zij troffen er
eene wacht aan, welke zij ook ^visten te verwijderen.