Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 133-
Ons vaderland sloot een verbond met Engeland en
Zweden, ten einde hem tegen te staan.
Dit stuitte den veroveraar, maar hij gaf het nog
niet op. Hij wist op eene slimme wijze te maken, dat
Engeland van het verbond weer afzag, en in plaats van
ons te helpen, ons zelf den oorlog verklaarde. Zoo
hadden wij op eenmaal twee machtige vijanden, één
in 't Zuiden, en één in 't Noorden; één te land, en
één ter zee. Maar het was nog niet genoeg. Lodewijk
XIV had besloten Nederland óf te winnen, óf ten onder
te brengen. Daarom had hij ook eene afspraak ge-
maakt met den keurvorst van Keulen, en de bisschop-
pen van Munster en Osnabruck, om, terwijl hij in het
zuiden ons land aanviel, cn zoo spoedig mogelijk tot
het binnenste van het land zou doordringen, ons in
het oosten zooveel mogelijk kwaad ts doen. — De
soldaten, alleen van Lodewijk, waren 146000 man, en
die van den bisschop van Munster 22000. Gij kunt
begrijpen, hoe groot de algemeene verslagenheid was,
toen Lodewijk met al die macht, als het ware zonder
slag of stoot, meester werd van geheel Gelderland,
Overijsel, Drenthe, een groot deel van Groningen en
Utrecht. Zonder slag of stoot? Was er dan niemand,
om hem tegen te houden? Ja wel, vrienden, maar
hij handelde zóó slim, dat hij alle sterke vestingen
en legerbenden vermeed, om maar op eenmaal midden
in het land te komen. Daarbij hadden wij geen fermen
aanvoerder in den strijd, die het vertrouwen van het
volk had, want de Staten hadden het stadhouderschap
voor goed afgeschaft, en waren nu veel te bang voor
de macht en den invloed van den Prins van Oranje,
om hem aan het hoofd van het leger te plaatsen. De
toestand van het land werd met den dag zorgver-
wekkender. Een tijdgenoot schrijft: »Elk scheen zijn
doodvonnis ontvangen te hebben; de ambachten stonden
stil, de winkels waren toegedaan; de rechtbanken waren
gesloten; de Academiën eu scholen gaven vacantie; de
kerken daarentegen waren te klein voor alle benauwde