Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
GESCHIKDENI
doen zioken; daar verbrandde hij 6 schepen, en veroverde er twee.
(1567.)
Be vijand raaaVte hierop vrede. Nog tochtigde de dappere
vlootvoogd de zeeroovers van Algiers, die de Middellandsche zee
onveilig maakten.
Gij ziet nit dit alles, dat de Heer nog gedold met oos vader-
land had, al begon het Hem al langzamerhand te vergeten. Hij
wilde het door zegeningen tot zich trekken, ofschoon Ilrj het nu
en|dan ook eens aan zijne afhankelijkheid herinnerde, b. v toen te
Delft, in 1C54, het kruidmagazijn sprong, en toen, in 1667, eene
gevaarlijke koorts vele menschen wegraapte.
3Sste LES.
mu ^Münlmü ïïjj üm ran^ mm ^lltm
^tïMtorpWg* 1672.
moet ik beginnen u van een' man te spreken,
die van 1643 tot 1715 koning van Frankrijk was.
Zijn naam was Lodewijk XIV. Deze vorst was heersch-
zuchtig en losbandig, zooals slechts weinig vorsten
vóór of na hem. Hij heeft het Fransche rijk tot
eenen trap van macht en luister verheven, waarop
het langen tijd is blijven staan. Telkens zon hij op
nieuwe veroveringen, en ons vaderland, niet minder
dan België, blonk hem in het oog. Hij was gehuwd
geweest met de dochter van den koning van Spanje,
en daarom maakte hij aanspraak op de Spaansche
Nederlanden. Dit zou nu niet zoo oneerlijk van
hem geweest zijn, indien hij er niet zelf in toege-
stemd had, nog slechts weinig tijds te voren, dat
liij er geen aanspraak op zou maken. Hij had er
voor eene groote som gelds afstand van gedaan.