Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
GESCHIEDEÏfiS
liuis van Oranje warea. Nu deed hij al zijn best, om de laatsten
üjj zijne zijde te krijgen, en alzoo de verdeeluheid nog grooter te
maktn.
Cromwell verbood, dat in Engeland koopwaren ingevoerd werden
met audtre dan Engelsche schepen. Vulgens de acte van navigatie
mochten vreemde schepen geene andere dan voortbrengselen van hun
ugeu lund invoeren. Hiermede gaf hij aan onzen handel eeuen
gevoeiigeu slag. D.t een en ander had eenen oorlog tasschen ons
vaderland en Engdand ten gevolge, waarin onze groote zeehelden
Martcn Harpertz. Tromp en Cornelis, zijn zoon, alsook Michiel
Adriaansz. de Kuyter uitstekenden roem verwierven.
De eerste Engelsche oorlog had plaats van 1C52 tot 1654. Onder
de vele zeeslagen, welke toeu gevoerd fterden, was de slag bij
Portland, die drie dageu duurde, de belangrijkste. Toen stond de
grijze Tromp tegebover den Engelschen admiraal Blake. Op den
derden dag waren er nog maar 25 Nederland&che schepen, waar*
van nog de grootste helft zonder kruid of lood was, die den strijd
vol hielden tegen 70 groote oorlogschepen. Tromp zeide: «had de
strijd nug één half uur geduurd, dan hadden wij geen van allen
kruid of kogels meer gehad.'* Jammer, zouden wij zeggen, dat
deze vrome zeehcU kort daarop bij ter lleijde sneoveUe. Toen
Voerde hij eene vloot van 82 schepen aan, tegen eene Eagelscht
van 120, wij mogen wel zeggen, waterkasteelen. Geen der beide
vloten Lad de overwinning behaald, maar de v^and vond het toch
geraden, onze kusten te verlaten.
Ondertusschen was de bekwame en vrome vlootvoogd de Rnyter,
die van kajuitsjongen af, alle trappen in het zeemansleven had door-
lopen, eene schoone vergoeding voor den ouden Tromp. G^ kent
wellicht het versje wel:
De knaapy die eens door kluisgat kroop,
Werd Hollands roem en Hollands hoop.
De glorie van gijn dagen l
Be haandvrsjongen heeft door trouw
En dapperheid het schoonste touw
Vftor 't vaderland geslagen! »
Btaodersjcngen! was h.j dat geweest? Zeker, vrienden! Vraag
dat maar eens aan nwen meestér. Ik durf u er niet veel van