Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 11
en tDi^tcn niet taat 3ij üacn macétcn om jalig te
taorbcn; saotiat taij metrccljt iicn bicljtei: mogen
nasEggcu:
Wij zelv', wier vadren voorheeri,
Zich bogen voor een Iwut of steen,
Wij zelv' zijn sprekende bewijzen.
Ook hier hebt gij Uw rijk gesticht,
Ook ons bestraalt Uw goddelijk licht ;
Wat tong kan U naar waarde prijzen f
Niet ons, o Heer! niet ons, o Heer!
Uw naam alleen hebV eeuwig d' eer.
3e LES.
De Romeinen.
69 n. Chr. Als gij de kaart van Europa maar opper-
vlakkig beziet, dan merkt gij in het zuiden , aan de Mid-
dellandsche zee, een land op, dat heel veel op een laars
gelijkt. Dit land heet Italië. Ruim 700 jaren voor
onze jaartelling was daar eene stad gebouwd, die Rome
heette. Eerst was zij bewoond,door eenen woesten hoop
wilde en ruwe menseben, die In het vechten en rooven
voor de Batavieren niet behoefden onder te doen. Lang-
zamerhand waren zij meer beschaafd geworden, hadden
zich met andere menschen, die daar dicht bij woonden,
vereenigd, en bijna de geheele toen bekende wereld ver-
overd. Een dertigtal jaren nadat de Batavieren hier
gekomen waren, kwam er ook een Romeinsch leger,