Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 " GESCHIEDENIS
hield Tromp met zijne vloot, die telkens grooter werd,
de wacht voor de Engelsche haven. Telkens liet hij
eens vragen of de Spanjaard niet durfde komen. Deze
antwoordde, dat hij geen kruid en lood genoeg had,
om te schieten. Tromp zeide: dal is niets, dan zal
ik hel u wel geven! Maar dal was hel niet. Hij
was bang. Eindelijk keerde de wind zich zoo, dat
Tromp den vijand noodzaken kon lot den strijd, en
nu behaalde hij zulk eene groote overwinning, dat
slechts 18 schepen ontkwamen en 7000 man werden
gedood.
Ook nog in een ander opzicht was deze tijd een
roemrijke lijd. Er leefden toen groote kunstenaars
en mannen van wetenschap, wier kunststukken en
boeken wij nog heden bewonderen, of met genoegen
lezen.
Zekere Cornelis Drebbel van Alkmaar vond in 1627
den ihermometer en hel mikroskoop uit. Twintig
jaar vroeger had Zacharias Jansen den verrekijker
uilgevonden. De geleerde Pieter Cornelisz. Hooft schreef
mooie verzen. Ook Joost van den Vondel maakte
zich beroemd door zijne krachtige, oorspronkelijke
dichtstukken. Bij deze twee, die vooral door de ge-
leerden bemind werden, mag ik niet nalalen u ook
Jacob Cats te noemen, die vooral bij de eenvoudige
lieden in groote achting stond. Gij hebt zeker wel
eens een gedicht van hem gelezen.
Hier heb ik nog eenige regels dicht van hem,
waarin hij uwe ouders aanmaant u godvruchtig op
te voeden:
LEER TOCH DE JONGE ZINNEN
GOD VREEZEN, EERE DOEN EN BOVENAL BEMINNEN,
LEER HOE DAT ALLE DING IS ONDER ZIJN GEBIED,
EN DAT ZIJN WAKKER OOG OOK INHET DUISTER ZJET.