Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 123-
fermen kanonskogel op de onzen af; en deze, in plaals
van iemand der onzen Ie schaden, kwam in al de
kracht zijner vaart tegen de valbrug aan, en verbrak
den ketting, die weerstand bood. De brug viel neer,
en de Nederlandsche troepen stormden de stad binnen,
waar nog over de duizend soldaten werden gevangen
gemaakt. Nu hadden wij niet alleen het voordeel
deze slad te bezitten; maar ook nog al dien schat
van voorraad, die er binnen aanwezig was. De ver-
eenigde Spaansclie en Oostenrijksche troepen trokken
nu terug; de Prins maakte zich van 's Herlogenbosch
meester, en ons vaderland was op nieuw uil grooten
nood gered.
Nu volgde de eene overwinning de andere. In
1631 maakten wij in de Zeeuwsche wateren eene ge-
heele Spaansclie vloot \an 85 fregatten buit. De
sterke stad Maastricht werd door Frederik Hendrik
bemachtigd in 1632.
Ter zee behaalde de koene zeeman Maarten Har-
pertzoon Tromp eene glansrijke overwinning in 1639.
Hij tastte met een dozijn kleine vaartuigen eene Spaan-
sche vloot aan, die wel 67 groote schepen sterk was.
In den nachl was de aanval begonnen, en daar Tromp
onophoudelijk schieten liet. was de vijand van oor-
deel, dat zijne vloot groot en sterk moest wezen.
Toen echter de morgen aanbrak bemerkte de Spaan-
sche vlootvoogd, hoe klein het aantal schepen was,
waarvoor hij des nachts zoo bang geweest was. Zich
schamende over zijne vrees, deed hij dadelijk een aan-
val; maar het groote schip, dat het legen Tromp
waagde, werd spoedig in den grond geboord; hierbij
kwamen ongeveer 1000 vijanden om. De Spanjaard
werd op nieuw bevreesd; hij nam de vlucht naar de
Engelsclie zeehaven Duins, en legde zich daar bin-
nen. Tromp, die intnsschen om hulp gezonden had,
zag zijne vloot tot 29 schepen aangroeien, en legde
zicli voor Duins ten anker, om op te passen, dat de
Spaansclie vloot er niet uitkwam. Vier weken lang