Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
122 GESCHIEDEKIS
hoogsle, Gods hulp ook hel naaste bij is. Daarom
mogen wij van achteren danken. In hel begin van
dal jaar zag hel er hier bedroefd uit. De keizer van
Oostenrijk had eene groote zegepraal op zijne Protes-
tantsche onderdanen behaald. Hij meende hel nu
gewonnen te hebben. Nu zou Nederland het ont-
gelden. Op verschillende plaatsen Ie gelijk, viel de
vijand in het land; Gelderland, Utrecht. Friesland en
Groningen werden te gelijk bedreigd. De Prins was
ondertusschen bezig met de belegering van 's Ilerto-
genbosch, en kon deze stad maar niet verlaten, daar
het beleg reeds zooveel aan ons land gekost had, en
hij zeker was, op den langen duur de overwinning
te behalen. De vijand maakte zich van Amersfoort
meester; ook Naarden moest het ontgelden, en eer
iemand er aan dacht, stonden zij voor Amsterdam.
Wal nu gedaan? In dezen groolen no.od verhief men
het harte tol God, en sloeg de handen aan hel werk,
om te doen al wat men konde. Men meende nu
hetzelfde middel aan te wenden, dat vroeger zoo goed
geholpen had, n. 1. het land onder water te zeiten.—
Hel zeewater stroomde tol voor Utrecht; maar de
vijand week nog niet. Zoo ais ik straks zeide, de
Heer kwam tusschen beiden. H'y" hielp ongedacht en
wonderlijk.
De stad Wezel was hel magazijn van den vijand,
dal is te zeggen, daar had de keizer zijn' meesten
voorraad aan wapenen, kogels, kruid, mondbehoeften
en geld. Deze stad werd door de onzen belegerd.
Er waren onderhandelingen aangeknoopt met sommige
inwoners, en deze. die ons genegen waren, hadden
een middel gevonden, om de poorten voor ons te
openen. Nu zoudl gij zeggen: dan hadden wij het
reeds gewonnen. Niet te haastig, vrienden, — eene
diepe gracht met eene valbrug, die opgehaald was, be-
letten den onzen den intocht. Te vergeefs was al wat
zij beproefden, om den dikken ijzeren ketting te bre-
ken. Op eenmaal echter schieten de vijanden een