Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES TADEBLANDS. 113
ming volgens Gods Woord. Wèl stonden er geene moord-
schavotten en brandstapels voor hen opgericht, zooals in
Alva's tijd, maar op andere wijzen werd het hun
moeilijk gemaakt. Waar nu zulke Arminiaansche
leeraars in de kerk preekten, gingen de Gereformeer-
den in eene schuur of in eenen stal, en hielden er
bijbeloefening. Op andere plaatsen liep men soms vijf
of zes uren ver, om eene prediking te gaan hooren, die
meer met de behoefte van het hart overeenkwam. Zulke
wandelaars kregen dan den scheldnaam van slijkgeuzen,
daar zij door den langen weg dikwijls zeer beslijkt in
de kerk kwamen. Dit kon zoo niet langer blijven. Het
schijnt, dat prins Maurits dit alles in het begin heeft
aangezien, zonder er iets tegen te doen; maar in het
jaar 1617, nadat velen hem opmerkzaam gemaakt had-
den op zijnen plicht als Stadhouder, om voor vrijheid
van godsdienst zorg te dragen, voegde hij zich bij de
Gereformeerden. De anderen hadden intusschen den
naam van Remonstranten gekregen. Hij vroeg aan de
Staten van Holland, of liever aan Oldenbarneveld, of
dat nu recht was, zooals hij handelde, en of het niet
verstandiger zou ivezen eene Synode, d. i. eene verga-
dering van godgeleerden, bijeen te roepen, om over deze
zaken van geloofsverschil te spreken. Oldenbarneveld
was voor alles doof. Ja, wat meer zegt, de Staten
van Holland namen het besluit, dat al die verzoeken
niet zouden worden gehoord; dat niemand zich mocht
komen beklagen; dat de soldaten alleen aan Holland
gehoorzaam moesten zijn, en dat iedere stad soldaten
mocht aanwerven, Waardgelders genaamd, om naar goed-
vinden hiermede te handelen. Nu was het zoo erg, het
kon niet erger! De Algemeene Slalen zeiden tot den
Prins, dat hij er een eind aan maken moest. Deze
deed dit in 1618. Hij ging overal heen en bezorgde
aan de Gerejormeerden vrije godsdienstoefening, en
zond de soldaten, die de steden in dienst genomen
hadden, naar huis. Daarop werd er bevel gegeven,
dat Oldenbarneveld, met Uoogerbeels, raad-pensionaris
8