Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
110 OESCUIEDEIfIS
toch niet altijd verborgen blijven. Onze slimme
zeevaarders hadden het kunstje spoedig afge-
zfen. Zij kwamen oj) Ceijlon en de Moluksche
eilanden, waar zij zich vestigden om er han-
delskantoren op te richten. De Portugeezen
hadden zich daar wel reeds gevestigd, maar
het kostte ons niet veel moeite hen te verdrij-
ven, daar de inboorlingen gewoonlijk met ons
veel betere vrienden waren, dan met hen. Van
waar kwam dit? Dat zal ik u zeggen. De
Spanjaarden behandelden die mensclien zeer
wreed en slecht, en onze voorouders gingen
vriendelijk met hen om. In het jaar 1602
werd de Oost-Indische Compagnie opgericht;
dat was een gezelschap van kooplieden, die te
zamen handel dreven. Ook het eiland Java
werd grootendeels door ons bemachtigd, en daar
werd in 1619 de stad Batavia gesticht, op de
puinhoopen van het oude Jacatra, door den
Gouverneur-GeneraalKoen. Dezebuitenlandsche
bezittingen hebben ons ten allen tijde veel
voordeel aangebracht. Schatten zijn van uit die
streken tot ons gekomen. Onze voorouders
hebben die altijd met blijdschap ontvangen,
maar zij hebben vergeten aan die arme heide-
nen de blijde boodschap der zaligheid te bren-
gen. Sedert eenige jaren is men daarmede
begonnen. De Nederland&che Zendingsvereeni-
gingen vergeten onze Oost niet. Lieve kinde-
ren, helpt wat gij kunt. opdat wij aan Java,
Celebes enz., de schuld betalen, die wij er