Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 109-
koning Filips boos op ons was, sloot hij de
haven van Lissabon voor alle Nederlandsche
schepen, en ziet, daar stonden op eenmaal ai
onze kooplieden te kijken, want werk was er
niet meer. Gij weet waarschijnlijk, dat men
den weg naar Üost-Tndië toen nam ten zuiden
langs Afrika, bij de kaap de Goede Hoop.
De zee is daar alles behalve stil. Daarom
werd deze kaap ook eerst Stormkaap genoemd.
Dien weg durfde dus niemand nemen, die
hem niet heel goed kende. Maar nu bedacht
onze koene zeevaarder Jakob van Heemskerk,
of er niet een middel zou zijn, om eenen
weg langs het Noorden te vinden, n. 1. langs
Scandinavië door de IJszee. Hij beproefde dit
in 1596, maar kon het in die bevrozen zee
niet verder brengen dan Nova Zembla, waar
hij den winter overbracht. Het is mijn plan
niet, om u in het breede te verhalen hoe het
hem en de zijnen bij dien tocht ging. Jk
zoude moeten spreken van ijsberen en zee-
honden, en van mannen, die op het laatst
zelf wel ijsberen geleken. Uw meester zal
dit wellicht, bij gelegenheid, wel eens doen.
Ook kunt gij er een mooi vers over lezen van
onzen vaderlandschen dichter Tollens. Vóór
Heemskerk waren er reeds zoodanige tochten
ondernomen: in 1594 door Cornelis Cornelisz.
Neij en Willem Barendsz., in 1595 door Jan
Huijgens van Linschoten; doch te vergeefs.
Maar de nieuwe weg naar de Oost kon