Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 " GESCHIEDENIS
maar buiten ons werelddeel. Zooals gij reeds
hebt gemerkt nit hetgeen ik u vertelde, en
zooals gij zien kunt, als gij uwe oogen slechts
opendoet, is ons land een handeldrijvend land.
Ontzaglijk veel handelsartikelen worden op
onze markten omgezet. Als gij te Rotterdam
of te Amsterdam, naar de haven of naar den
buitenkant wandelt, of te Harlingen, Gronin-
gen en elders het ontschepen der vaartuigen
ziet, dan staat gij verbaasd over al de koffie,
suiker, thee, tabak, granen enz. die hier wor-
den aangevoerd; en de gedachte komt bij u
op: hebben wij dit alles noodig? O neen,
vrienden! die drie en een half millioen men-
schen, die ons vaderland bewonen, kunnen
dat alles niet verbruiken, het wordt op onze
markten verkocht. Het grootste gedeelte van
die waren gaat naar andere landen. Hierdoor
verdienen honderde kooplieden, schippers, kan-
toorbedienden en allerhande werklieden het
lieve brood voor vrouw en kinderen; ja, som-
migen worden er rijk door. Onze schepen
zijn eigenlijk langen tijd de vrachtschepen van
geheel Europa geweest. Veel van die waren
echter moesten uit de Oost komen, en daar
heen wisten wij toen den weg nog niet. Dien
weg wisten de Portugeezen en Spanjaarden
alleen. Wilden wij nu zulke Oost-Indische
koopwaar hebben, dan moesten wij die uit
Lissabon, de hoofdstad van Portugal, gaan
halen. Dit ging langen tijd goed. Maar toen