Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 9
gaïïa ban tocïi boen? 3©at jou baar ïjun ge»
nncgen sijn? §ft jaï u 3^00^0/ inat 3g baarban
ttacljtcn. 5111^ 3tj baob tnaren/ ban 3aubcn be
bayperften i&et geïuïtftigfte 3ijn. 3oubenaï^
ïerïei pïesier ||c66en/ en aïtijb ïcïtïEer 6ier brin»
ßen uit be öcofi'fcößi'el^ ban ljunne bijanben.
ï|icruit ÏÈunt gij fjunnen tareeben aarb reeb^ buibe*
lp npmerfien» ^at geïjeeï anber^ fpreeïtt ïjet
Cbangeïie/ alé ijet segt: „ï^efit ntae bijanben
lief/ 3egent se/ bie u berbïaeften; boet tael ben*
genen/ bie n gaten." ^e ïjcmel 3aï boïgen^ ben
%pel/ jni^t baarin beftaan/ bat men geene
bijanben meer ïjeeft; bat be grnotfte bijanb/ be
janbe/ 3al 3gn te niet gebaan.
€n taat ifi u ftan seggen ban be opboebing
beser rntae menfcïjen/ 3al on^ geen beter benft*
öeeïb ban gßn geben. 3^>an fcljolen/ öoeUen/
leien/ pennen en fcljnjfljDcften taa^ baar nietp te
3ien. '©e fiinberen/ bie 3aoaï^ on^ bergaalb taorbt/
bijna aïtijb naaftt taaren/ en reeb| babelijït na
gmnie geboorte in eene ftnip met fioub taater
geftopt taerben om gen recïjt goeb aanftoubeen
ongemaïÉ te getaennen/ 3onben n breemb aange#
3icn ïjEöficn/ inbien gij ijun gebraagb gabbct;
„]^oe ö^ct bese letter ï" — ïtcnben 3ij ban bol^
^reftt niet^ ? il^el seïier/ brienben-lief; er taaren
taeï bingen/ taaarin 3ij n en mg een le^je geben
ftonben. fionben te paarb rpen en 3tacm^
men/ uren acljtereen. €n ban tai|ten 3ij ooft nog
met boog en pyïen te fcgieten/ 300 jnigt/ bat sij
selben een ftljot mijten. €r taa^ er seïf^ een
onber ïjen/ (tjg ïjcette ^oranu^/) bie/ nabatgg
tenen pgl in be Ijoogte gefcïjoten gab/öesen met
ten anberen pijl mibbenboor fcöoot/ boor bat bt