Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
flip
BES VADERLANDS. , 107
houden, en de verslagene telkens door versehe
troepen aan te vullen. De zegevierende wa-
penen van prins Manrits hadden hun geduchte
nederlagen toegebracht, en zij zagen wel in,
dat zij spoedig geheel van het bezit dezer
landen zouden moeten afstand doen. Zij be-
proefden nu in dezen nood nog één middel,
om niet alles hopeloos te verliezen. En wat
was dat middel? — Zij stelden aan de Staten
dezer gewesten voor, eenen wapenstilstand te
sluiten voor den tijd van twaalf jaren. De
Staten, die niet inzagen wat daar achter stak,
namelijk, om welke reden zij dit begeerden,
stemden hierin volgaarne toe, want ook zij
waren het oorlogen moede. De Prins dacht er
anders over; hij was van oordeel, dat men nu
moest voortgaan den vijand te beoorlogen,
dan zouden wij spoedig, niet voor twaalf jaren,
maar voor goed vrede hebben gehad. Maar
de Heeren Staten begrepen ook nu weder de
bedoeling van den Prins niet, maar dachten
dat het hem slechts om oorlogsroem te doen
was. Zij kwamen niet op hun besluit terug,
en het Bestand werd op den April 1609
geteekend.
Daar het nu in de geschiedenis een weinig
rustig is, en deze rust niet al te lang duren
zal, wil ik van dezen tijd gebruik maken, om
u ook iets te verhalen van onze ontdekkingen
en veroveringen naar buiten. Naar buiten —
daarmede bedoel ik niet, in de ruime lucht.