Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 105-
tacrft taat Ijßiti magelijft taa^/ am bat lanb
macötig te tnorbcn. §n Ijct jaac 1598 Uia^
jfiUpS II aan ccnc afsicgtcïijftc jicfttc aber^
iebcn/ tuaaröij gij icUenb Uan Ijct ongcbicctc/
al^ Öct tuarc/ gegeten luerb.
J©cet gij tucllicljt ooft een ftoning uit be
^JSgbcïfclje gcfcïjicbcniiö/ taicn get ooft 300 ging?
De Staten Ijabbcn iEaurit^ aygcbjagcn naar
l^ïaanbetcn te gaan/ ten einbe bit getackt/
300 mogeïgft/ met Qct on3c te berecnigcu. De
^^inS begreep aï get moeiïijfte ban bicn tacgt/
"maar gij gcgoorsaambc. 'SPij Biculupoort gc^
ftoincn/ bcrucemt gg bat SCibcrtu^ ban »Ooétcn«
rgft gcm te gemoet tjeftt met eene bcrbascnbe
macgt. toa^ 3ijn ïegec ooft 30a onöcïang^
rijft niet/ (get bcftonb uit 12000 man boet»
boïft cn 3000 ruiter^); maar bit bia^ ooft aïïc^
toat Itnj gabben/ cn Uierb bit leger berfïagcn/
ban gabben Itiij niet^ meer. De ^^iwi 3ict
toeï/ bat gg in gebaar berftcert/ cn in gioot
gebaar ooft. ï^lj bcnftt/ sterven of overwinnen!
gier i^ geene anbcre.ftcu^. l^ij geeft bcbcï/
bat be fcgepcn 3icg 3ulïcn bcrlnijbcrcn/ opbat
niemanb ber foïbatcn ontbfucgten ftan. De
aanbaï gcfcgicbt. Bier uren buurt be ftiijb.
Difttaijfé b2cigt SCïbcrtu^ ané gcgceïc ïcgcrte
berfïaan. ^ct bioei garb. Dit beroorsaaftte/
bat get 3ee3anb be folbaten ban a^a^tenrgft
in get gc3icgt bïoog/ cn baarbg 3afttcn gunne
ftanonncn tcïftené bicper in get 3anb. Jiaau»
rit^ gab/ om bit te berginberen/ onber 3ijne
ftanonncn pïanftcn ge3et. €inbcïgfi i^ be ftigb
beflißt! jBaurit^ geeft get geluonnen! .Jiföeer