Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 " GESCHIEDENIS
bien nii^ïufttcn aanjlag op ICocïjEin/
in gctscifbc jaar al?' bc inneming ban ^5?eba/
cn taaarfiij bc .^panjaarben met gaoitnagen^
öcp?oefbcn taat .ïRaurit^ baar met een turffcgip
gebaan Ijab/ 3aï ift u tgané maar niet fp?eften.
3öcllicï|t tail Uta meester get boen.
©an ïjet jaar 159.4 ftan ift u nog seggcn/
bat be .^^in^ tacn bc (tab O?oningen innam/
bic eene niet minbcr ftcrfte bcgting taaé ban be
borigc/ en bat baarbüor beje ftab/ aïéaoft be
gegccïc probincic ban bicn naam/ boor be
^panjaarben bcrioren ging.
<Cene 5cer mcriitaaarbigc obcrtainning i^
boor jBaurit^ bcljaalb in Ijet ruitergebecgt
bij (Curntjaut/ taaar be met 800 ruiter^
tegenobcr 8000 bijanben ftonb. lOe )t?ijb
buurbe een Ijaïf uur/ en toen gingen bc bij^
anbcn/ bic nog bïurljten ftonben/ ïjaï? ober
goofb op ben loop. (J5cen taonbcr/ taant er
taarcn er ban Ijen 2000 geboob cn bijf ï|on=^
berb gcbangen genamcn; tertaijt p?iné jrßau^
ritg flecgt^ tien ruiter? tc betjeuren gab/ bie
boob op gct flagbcïb acgtcrbieben.
^e aïïcrmerfttaaarbigiïe obcrtainning i^ ecg=
ter in get jaar 1000 buor besen borpt begaalb
in ben bclbjlag bij JSicutapoort. Pooraf moet
ift u nog eben scggen/ bat jfilipö ban .Spanje/
toen gg sag/ bat baor gem aiïe goop berbïa=
gen taa^V om bc.^c ïanbcn taeber onber jgn
gcbicb tc bcrcenigen/ 3e ten gefcgenftc gegeben
gab aan 3gnc bocgtcr Ssabcïïa/ toen 3ij in
gct gutaciöft tfSt' "lEt ïCibertu^ ban
rgft. De5c ?tlbcrtu5 ftelbc nu aiics in gct