Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 101
land, dan was het natuurlijk eene geringe moeite
het kleine Nederland ten onder te brengen.
Zóó waren hunne gedachten; wij zullen zien
of dit ook Gods gedachten waren.
In 1588 stak de vloot in zee. Wie had er het
bevel over? Ja, dat kan eigenlijk geene navraag
lijden. Het was een hoog adelijk heer, de hertog
van Medina Sidonis genaamd, maar die zóó bang
was, dat hij voor zich een bomvrij hutje op het
dek van zijn schip had laten maken. Filips kende
hem wel, maar hij had op Parma gerekend; die lag
met zijne schepen in de haven van Duinkerken,
en zou zich bij de vloot voegen, om er het gezag
over te voeren. Maar dit werd belet. Eenige
Nederlandsche schepen lagen voor de haven van
Duinkerken, en beletten hem er uit te komen.
De Onoverwinnelijke Vloot zeilde voort zonder
recht den weg te weten, te midden van de klippen
der Noordzee. Een hevige storm verhief zich,
en het grootste gedeelte verongelukte, zoodat
slechts 53 schepen weder in Spanje terugkwamen.
Zóó had God het gedacht! Engeland en Neêr-
land waren gered. Hier sloeg men een' gedenk-
penning waarop geschreven stond: „Gods adem
heeft ze vernield!"
Zijn machtig' arm htschermt de vromen^
J'^n redt kun zielen van den dood;
Hó zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd of hongersnood.
In de groatsie smarten
Stijven onze harten
In den Heer gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten.
Hem mijn Helper heeten.
Al mijn hoop en lust!