Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 " GESCHIEDENIS
Hij weet het aan de Staten, en de Staten weten
het hem. Dit bracht groote opgewondenheid te
weeg, en toen de stad Deventer door een' En-
gelschen bevelhebber verraderlijk werd overgege-
ven, en daarna ook de stad Sluis verloren ging,
klommen de oneenigheden zóó hoog, dat Leijcester
den 18^"" Dec. van 't jaar 1587 vertrok.
Dit speet de Staten niet, maar een vijand ver-
toonde zich nu, waarmede niet te spotten viel.
De paus, Sixtus V, was recht vertoornd op Eliza-
beth van Engeland, omdat zij het Katholicismuc
in haar land ten onder had gebracht, en hij noo-
digde Filips van Spanje nit, om in Engeland den
waren gochdienst, zooals hij het noemde, weder in
te voeren. Indien hem dit gelukte, kreeg hij
Engeland present. (Een mensch geeft wel eens
meer iets weg, dat hem niet toekomt). Filips II,
die buitendien boos op Elizabeth was, omdat zij ons
geholpen had, was hier recht mede in zijn schik.
Hij liet eene vloot bouwen zóó groot en machtig,
en bemande die met zóó veel soldaten, dat hij
meende: die was nooit te verslaan. Daarom noemde
hij haar ook de Onoverwinnelijke Vloot, En begrijpt
eens, zijne vloot bestond uit 130 groote schepen,
bemand met lOOÜO matrozen, 20000 landsoldaten,
en was voorzien van 2600 kanonnen; — van aller-
hande soort van geestelijke broeders waren er aan
boord, die ruimschoots voorzien waren van de
foltertuigen der Inquisitie. Eene macht van galgen,
pijnbanken, stroppen enz. hadden zy bij zich.
Daarenboven waren vele prinsen en edelen mede
ingescheept, want Filips had hun elk een ferm
stnk van Engeland beloofd. Had men dit groote