Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DESTADEELANDS. 99
log met het geduchte Spanje. Nu wendde men
zich tot Engeland, in de hoop dat de Protestantsche
koningin Elisabeth het bestuur over ons vader-
land wel zou willen aanvaarden. Maar ook dit
mislukte. Eindelijk, na veel bidden en smeeken,
Liet de koningin zich bewegen ons met een leger
soldaten bij te staan. Dezen voorslag namen de
Staten met blijdschap aan, en in het jaar 1585,
op den SO™ December, kwam de Engelsche graaf
van Leijcester, Robert Dndley genaamd, met een
leger van 6000 man te Vlissingen aan. Die
graaf van Leijcester heeft hier niet veel plezier
gehad. Wel werd hij met bijna koninklijke eer-
bewijzen ontvangen; maar weldra werd zijne macht
door de Staten weer zóó beperkt, en gaf men
zóó weinig geld tot het voeren van den oorlog,
dat hij er verdrietig om werd, en zich in zeer
scherpe bewoordingen daarover beklaagde.
Hierbij kwam nog, dat de bekwame raadsheer
of advocaat der Staten van Holland, Jolian van
Oldenbarneveld, den jeugdigen prins Maurits tel-
kens tegen Leijcester opstookte. Gij kunt begrij-
pen, dat Maurits' gezag in dien tijd niet veel te
beteekenen had. Hieruit ontstond ontevredenheid.
Een ieder zag op zijn eigen belang, en wilde de
eerste wezen; en gij weet wellicht wel, hoeveel
strijd om dat No. 1 al gevoerd is en nog ge-
voerd wordt. De Staten, Leijcester, de Prins,
Oldenbarneveld, een ieder wilde het meest te
zeggen hebben; en dit ging toch niet.
De Spanjaarden spanden r.u al hunne krachten
in, en hadden nog al eens een voordeel in den
krijg. Leijcester kon het niet genoeg beletten.