Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 " GESCHIEDENIS
lern in zulk in eenen benarden tijd aan ons werd
ontrukt, opdat wij niet te veel op menschen zou-
den steunen, vergetende, dat zij slechts werk-
tuigen zijn in 's Heeren hand.
De vijand maakte van de algemeene treurig-
heid en verslagenheid gebruik, en bemachtigde,
onder aanvoering van den krijgskundigen Parma,
de rijke en sterke stad Antwerpen, en de ver-
maarde stad Gent, waarmede Karei zooveel op
bad. Er moest toch iemand wezen, die aan het
hoofd des bewinds werd gesteld. Dit zoa Maurits
zijn, de tweede zoon van den geliefden Willem
van Oranje. Diens oudste zoon zat in Spanje
gevangen, waarheen Alva hem gevoerd had, toen
de Prins was gaan vluchten. Deze Maurits was
toen 17 jaar oud, en beloofd^ veel in de toekomst,
daar hij bijzonder verstandig was, en veel lust
had voor den krijgsdienst, waarin hij zi-ch later ook
buitengewoon heeft onderscheiden. Echter hoe
veelbelovend en verstandig hij ook ware, hij was
te jong, om overal dat vertrouwen te vinden en
te verdienen, hetwelk zijn vader had genoten, en hij
had te weinig ondervinding, om zulk een bekwaam
staatsman te zijn. Daarbij kwam nog, dat de
Staten wel wat bezorgd waren, dat zijne macht te
groot zou worden, en hun invloed verloren gaan.
Een en ander maakte dus den toestand van ons
vaderland recht hachelijk.
Nu bood men het bestuur aan Frankrijk aan.
Maar de koning van dat land, Hendrik III, be-
dankte voor die eer, want er was toch niet veel
voordeel bij te behalen; en wie over ons land
wilde heerschen, kwam daardoor dadelijk in oor-