Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 GESCHIBDEKIS
de oude mannen, die niet hard genoeg meer loopen konden,
om mede te gaan jagen of oorlogvoeren. Oorlogvoeren! Ja
vrienden, dat was hun lust en hun leven! Vechten konden
zij als leeuwen. Als zij iemand doodgeslagen hadden, sneden,
zij hem den hoofdschedel uit, maakten dien schoon met zand
en kalk, en gebruikten hem dan, om er uit te drinken. Dit
toont ons ten duidelijkste hunnen bloeddorstigen aard. Het
woord der Schrift, dat ons zegt, dat alle menschen, die den
Heere Jezus niet liefhebhen, -»hatelijk zijn en elkander hatende'\
was ook ten volle op hen toepasselijk. In de volgende les
vertel ik u ivat van hunnen godsdienst en de opvoeding hunner
kinderen. Daar zal ik u ook nog wat zeggen van de andere
volken, die toen in ons vaderland woonden.
2e LES.
DE GODSDIENST DER EERSTE BEWONERS.
^33atabiercn ïjaöbcn gccnc tcmjjcï^ of ficr^
fien/ taaar 313 te jamcn fitaamcn/ om IjuniiE af»
jDben tc bicnen; sij bcrgabcrticn aïtijü in te
open ïucl^t/ in tc groatc ïia^ftljcn/ bic ijicr in
obcrWocb te fainöcn toarcn. 3fa/ ftinbcrcn! jij
taarcn afgabcnbiEnaar?/ ï^eibcncn/ bic niet tai^«
ten/ bat er ccn <6ob in ben Ijcmcï taoont. l^nnne
afgobcn iaarcn/ faaïgen^ ïjnnnc 0cbacljttn/ jni^t
snifte taejen^/ aï^ sgseïlicn. Stj tai?tcn nict^
ban eencn (èob/ bie ö^f'S ö'c öciïigïicib
ei^cïit; ban eencn <6ab/ bie licfbc \i/ en ïiefbe
braagt ban ïjcn/ bie l|eni biencn. i^innie afga^
ben/ 50a geiben jij/ taoonben in bc a^alljalla
Cöcmeï). €n taie 50U nu in bie ïPaïöaïïa fia^
men? — ^ic ïjct &c|te becljten fian/nignc brien#
ben! ^ie be meeste bijanben geboob Ijab/ bie
taa^ be firaaf^te. €n taat jouben 30 in bie Wal"