Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
dat de verdeeling der Munten, Maten, Gewigten, enz.
tientallig is. B. v. 4,25 Guld. noemt men 4 en vijf
en twintig honderdste Gulden ; — of, omdat de Guld.
in 100 Centen verdeeld is, 4 Guld. en 25 Centen —
3,825 is 3 Guld. 82 en 5 tiende Cent., of beter, 82
en één halve Cetit, omdat 5 tiende ééne halve Cent
uitmaken. — 7,135 El noemt men 7 en honderd vijf
en dertig duizendste El; of, dewijl het tiende deel
der El Palm., het tiende deel der Palm Duim., en
iet tiende deel des duims Streep heet, noemt men het,
net al de onderdeden afzonderlijk: 7 Ellen., I Palm,
5 Duimen., 5 Strepen. — 8,248 Kilo noemt men:
acht en twee honderd acht en veertig duizendste Kilo;—
3f 8 Kilo^ 2 Onsen, 4 Looden, 8 Wigtjes. — Eindelijk
i,I5 Kan is: vier en vijftien honderdste Kan; —
if 4 Kannen, 1 Maatje, 5 Vingerhoeden.
In de benoeming van de onderdeden, zoowel,
lis van de veelvouden der Eenheden van Munten, Ma-
en en Gewigten heeft ieder getalmerk eenen bijzon-
leren naam, als Schepel, Kop, Maatje ; — Kan,
Maatje., Vingerhoed., enz., gelijk uit de boven opge-
^evene voorbeelden blijkt. — Hiervan zijn echter uit-
;ezonderd de Gulden., die 100 Centen; hetdat
00 Kannen; de Mijl, die 100 Roeden; en het Ban-
ier, dat 100 vierkante Roeden bevat: zoodat men
7an dezen de twee cijfers, die de tiende en honderd-
te deelen aantoonen, in eens uitspreekt. /6,35 zijn
1 Guld- 35 Centen ; Vaten zxyiii Vaten hO Kann.;
:,65 Mijlen zijn Q Mijl, 65 Roed.; fa k^Xh'i'iBunders
ijn 4 Bunders, 15 vierk. Roed., 84 vierk. EU. —
Dok de kubieke El, of IVisse, van wier duizendvou-
lige onderdeeling men telkens drie getalmerken neemt,
n b. V. 6,365025 ïfissen uitspreekt als 6 Wissen,
65 kub. Palmen, 25 kub. Duimen.
Hierbij moet ook nog opgemerkt voorden, dat,
1 *